MOJE SLUŽBY

Jak už bylo zmíněno na úvodní stránce, nabízím veškeré služby, co se stavebního projektu týče, vyřízení stavebního povolení, případně i následné vybrání zhotovitele pro realizaci, zajištění různých materiálů atd. Spolupracuji s největšími dodavateli zdících materiálů: Porotherm, Ytong, Heluz, Kalksandstein. U společnosti Wienerberger (Porotherm) patřím mezi vybrané projektanty s kterými spolupracuje na projektu E4 (energie, ekonomika, emoce, ekologie)  

Studie projektu 

V prvopočátku se při úvodním shledání domluvíme na tom, jaké jsou vaše požadavky a co si od projektu slibujete. Poté se pokusím z vašich představ udělat stavbu vašich přání a umístit ji vhodně na pozemek tak, aby měla co největší energetické zisky ze slunce a navazovala na infrastrukturu na pozemku. Vhodné umístění je velice důležité, protože při správném umístění lze ušetřit spoustu peněz na vytápění ročně. Výsledkem je studie, kterou Vám v co nejkratší možné době zašlu a pak následuje prostor, kdy ji ladíme k dokonalosti a spokojenosti investora. Po uzavření studie bude obeslána studie projektu na jednotlivá řemesla, které uvedou cenu do komplexní cenové nabídky. 

Projekt pro ohlášení/povolení stavby a územní souhlas/územní řízení

Po odsouhlasení cenové nabídky začnou projekční práce na stavební části, která musí být hotová v co nejkratší možné době, aby na projektu mohla začít pracovat řemesla (voda, kanalizace, plyn, vytápění, elektroinstalace, statika, radon atd). Jedná se o projekt pro stavební úřad, kde stavební část je již dořešena podrobněji, řemesla jsou však řešena pouze schematicky, protože nejlépe se o nich umí rozhodnout až provádějící firma přímo na místě stavby.

Inženýring

Po zhotovení dokumentace pro stavební povolení/ohlášení stavby a zapracování všech požadavků profesí do stavební části, následuje zaslání projektu na předem zjištěné úřady, od kterých je potřeba jejich závazné stanovisko. Těchto úřadů bývá cca 10-15, některé si vyžádají vyjádření dalších, aby se dalo vydat komplexní stanovisko. Po zajištěná všech potřebných úřadů jdou tři autorizovaná paré na stavební úřad, který projde jak správnost stavební dokumentace, tak i vydaných vyjádření. Pokud je vše v pořádku, je vydáno stavební povolení.

Výběr zhotovitele a dodavatele materiálů

Dokáži Vám pomoci i při výběru zhotovitele. Mám už řadu spolupracujících firem, které Vám rádi vytvoří CN jak na zhotovení stavby, tak i na vámi vybrané materiály. Spolupracuji s předními výrobci materiálů jako jsou POROTHERM, YTONG, HELUZ, KALKSANDSTEIN. Dokáži vám zajistit i kvalitně zpracovaný návrh detailů, aby konstrukce fungovala co nejlépe. 

Pomoc

I když projekt nebudete mít zhotovený přímo ode mne, nemusíte se bát, na mne obrátit. Pokud budete v projektu potřebovat jakkoliv poradit, něco poupravit, poradit, jak by to mohlo být lepší. Tyto případy se poslední dobou množí a není vůbec ostuda projekt ještě jednou probrat s odborníkem a najít co nejlepší řešení. 

Výčet služeb

Studie

Projekt pro ohlášení, povolení stavby

Projekt pro územní souhlas, územní řízení

Projekt pro provedení stavby

Výběr zhotovitele

Výběr dodavatele materiálů

Stavební úpravy

Nástavby

Přístavby

Novostavby

Bytové domy

Rodinné domy

Sportovní haly

Stavební úpravy škol a školek

Byty

Dělené pozemků

Změna účelu budovy

Vyjmutí ze ZPF

a další

Další služby

Požárně bezpečnostní řešení stavby

Průkaz energetické náročnosti stavby

Zjištění radonového rizika na pozemku

Hydrogeologický posudek na vsak dešťových vod, návrh velikosti a jeho ideální umístění

Hydrogeologický posudek na vybudování studny

Inženýrskogeologický posudek

Statické posouzení, statický výpočet, prováděcí dokumentace na armovací výztuž stavby

Vodovodní přípojka

Kanalizační přípojka

Plynovodní přípojka

Prodloužení všech výše uvedených řadů

Projekt potřebný pro zhotovení nové komunikace

Projekt pro Nová zelená úsporám

Projektuji i sruby s kladečským výkresem

Změna účelu objektu

Změna účelu části objektu

Pasportizace stavby

Projekce staveb pro osoby s omezenou schopností pohybu

3D vizualizace

Objednejte si naše služby

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.